حال عجیبـــی ست...

سر به هوا نیستــــم

امــــا

همیشـــــه چشــــم به آسمان دارم

حال عجیبـــی ست

دیدن ِ همان آســــمان که

شاید "تو" ...

دقایقی پیش

به آن نگاه کـــرده ای... 

نوشته شده توسط یه دوست در چهارشنبه دهم مهر 1392 ساعت 15:29 موضوع | لینک ثابت


مــی بـــوســمــتـــــــــ....


مــی بـــوســمــتـــــــــ
آنــقــــــدر کــــه طــــــرح لــــبـــــــ هــــــایــــم
روی انـــدامـــتــــــــ بــــمــــــانــــد ..
مـــیـخـــــواهــــم هــــمــه بــــدانــنـــــد کـــــه
آغـــــــوش تــــــــــو قــــلــــــــمرو مـــــــن اســــتـــــــــ
13655711341.jpg


 

نوشته شده توسط یه دوست در چهارشنبه دهم مهر 1392 ساعت 15:27 موضوع | لینک ثابت


...?!دست به صورتم نزن!
می ترســــــم بیفـــتد قاب خندانی که برچهره دارم
وبـــــــعدسیل اشـــکهایم تورا باخودببرد.
باز من بمانم وتنهایی!


 

نوشته شده توسط یه دوست در پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392 ساعت 15:42 موضوع | لینک ثابت


בلتنگـم...בلتنگـمنـﮧ براے هـَر ڪسـﮯبراے هیچـڪـَـسבلتنگـم براے آنـڪـﮧ هیچـڪـَـس نبـפد و همـﮧ ڪَسـم شـב


 

نوشته شده توسط یه دوست در پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392 ساعت 15:33 موضوع | لینک ثابت


کـاش مـیـشـد بـفـهـمـی...

کـاش مـیـشـد بـفـهـمـی..

ایـن روزهـا چـقـدر هـوایـیـت شـدم ...

کـاش لا اَقـَل مـیـتـونـسـتـی اشـک هـایـی کـه از فـَراقـت،روی گـونـه هـام

مـیـلـغـزن پـاک کـنـی..


این روزها دیگر هر صدایی که می آید منتظرم تا تو باشی

آتشی در سینه دارم که جز با دیدن رویت آرام نمی شود

آه....چه طولانی شد این عطش!

چقدر جانگداز است این فراق......!!

و بـیـقـرارتـر و دیـوونـه تـر از هـمـه زمـان دلـم مـیـخـواهـدت
 

نوشته شده توسط یه دوست در پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392 ساعت 15:32 موضوع | لینک ثابتچقدر سخته منطقی فکر کنی وقتی

احساست داره خفت میکنه
 

نوشته شده توسط یه دوست در شنبه دهم فروردین 1392 ساعت 2:1 موضوع | لینک ثابت


دنیاست دیگر...

فــرهاد دلــش شیرینـــــ مـیخواستــــــ

شیـــرین خســــــــرو

خـــــــــسرو...

راســـت مے گفتـــــــ ـ دکــتر شـــــــریعتـے:دنــیارو بدجــــور بد ســاختــنــ ـ ـ... 

نوشته شده توسط یه دوست در دوشنبه پنجم فروردین 1392 ساعت 2:12 موضوع | لینک ثابت


به هرکس میگویم تو...


به هرکس میگویم تو...به خودش میگیرد


ولی نمیداند هیچ کس برای من " تو " نمیشود.
 

نوشته شده توسط یه دوست در دوشنبه پنجم فروردین 1392 ساعت 2:8 موضوع | لینک ثابت


دلم...


دلم آغوش میخواهد…

نه زن و نه مرد..

خدایا زمین نمیایی؟


 

نوشته شده توسط یه دوست در دوشنبه پنجم فروردین 1392 ساعت 1:56 موضوع | لینک ثابت


چه رنگـی؟

من دارم سعی میکنم ، همرنگ ِ جمــاعت شوم
امّـا !!!!
میشود کمکم کنید !؟
آی جمـــاعت ! شما دقیقــا" چه رنگـی هستید !!!؟

 


 

نوشته شده توسط یه دوست در جمعه سوم شهریور 1391 ساعت 0:50 موضوع | لینک ثابت